Ansatte i vår barnehage

Kamilla Berge Lie 

Stilling: Styrer 100 %

Christian Bohlin 

Stilling: Pedagogisk leder 30 %/

              Barnehagelærer 70 %

Jacklyn Såstein 

Stilling: Barnehagelærer 60 %

Gry Tangen

Stilling: Assistent 70 %