top of page

Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Vedtektene inneholder opplysninger som er av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen. Vedtektene til Sandøya Naturbarnehage ser du under her:

bottom of page