Språk

«Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling.» (Rammeplan for barnehage s.23)

Å støtte barns tilegnelse av språk er en av barnehagens viktigste oppgaver. Kommunikasjons og språkkompetanse er viktig både for barnets liv her og nå og for barnets muligheter i framtiden. Språket er blant annet avgjørende for den den intellektuelle, emosjonelle og sosiale utviklingen. Språket gir identitet og tilhørighet for det enkelte barn.

 

Vårt mål er å gi barna varierte og positive erfaringer ved å bruke språket som kommunikasjonsmiddel og som utrykk for tanker og følelser.

 

Hvordan barnehagen arbeider med dette:

 • Voksne som samtaler og deltar aktivt i barns lek.

 • Voksne som er bevisst sitt kroppsspråk.

 • Tolke og respondere på barnas kroppsspråk.

 • Snakke med barna om det vi har erfart.

 • Gjenta lyder riktig.

 • Bruke rim, regler og sang.

 • Sette ord på alt vi gjør og ser.

 • Lese bøker og fortelle historier.

 • Lage dyrelyder

 • Lære navn på kroppsdeler.

 • Sortere leker (sortere duplo etter farger)

 • Ha samlinger med fokus på språkutvikling, for eksempel kim`s lek, sang, lese bøker, bruke bilder med tekst til.

 

Januar_2019_18815100.jpg