top of page

Barnehagen utarbeider ny årsplan hvert år. Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver danner grunnlaget for hva som skal være med i årsplanen. Årsplanen gir informasjon om hvordan vår barnehage vil arbeide med rammeplanen og hva som er våre fokusområder. 

bottom of page