Barnehagen utarbeider ny årsplan hvert år. Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver danner grunnlaget for hva som skal være med i årsplanen. Årsplanen gir informasjon om hvordan vår barnehage vil arbeide med rammeplanen og hva som er våre fokusområder. 

Kontakt oss

Sandøya Naturbarnehage

Postvegen 5

3950 Brevik

Tlf: 916 78 717

E-post:: sandoyanaturbarnehage@gmail.com

Barnehagens åpningstider

 

Kl: 06:50 - 16:40