top of page

Mykid 

Barnehagen bruker Mykid som er en nettbasert side med informasjon fra barnehagen. Foreldre og foresatte finner informasjon om dagen i dag, bilder av barna, informasjonsskriv, fraværsregistrering, månedsbrev, årsplan og ukeplan mm. All informasjon foregår elektronisk og foreldre får tilgang til denne siden via internett eller app på mobil. 

 

Nettadresse: www.mykid.no

ihiuu.png
bottom of page