Satsningsområder i barnehagen vår 

Vi har valgt å ha to satsningsområder: Natur og Språk. Det betyr at barnehagen fordyper seg ekstra mye i disse temaene og har fokus på dette i hverdagen og i lek/ aktiviteter.

 

Prosjektene vil ta utgangspunkt i barns medvirkning og vil bli til i løpet av året. Les mer om våre satsningsområder under. 

Kontakt oss

Sandøya Naturbarnehage

Postvegen 5

3950 Brevik

Tlf: 916 78 717

E-post:: sandoyanaturbarnehage@gmail.com

Barnehagens åpningstider

 

Kl: 06:50 - 16:40