Satsningsområder i barnehagen vår 

Vi har valgt å ha to satsningsområder: Natur og lek. Det betyr at barnehagen fordyper seg ekstra mye i disse temaene og har fokus på dette i hverdagen og i lek/ aktiviteter.

 

Prosjektene vil ta utgangspunkt i barns medvirkning og vil bli til i løpet av året. Les mer om våre satsningsområder under. 

September_2018_14369545.jpeg